Çağdaş Sosyoloji Kuramları Dikkat Bölümleri

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,041
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI DİKKAT BÖLÜMLERİ

ÜNİTE 03


Featherstone (1996: 21-35), modernizm-postmodernizm, modernite-postmodernite ve modernleşme postmodernleşme kavramlarının birlikte karşıtlıklarını çağrıştırdığından söz eder. Bu bakımdan anlam açısından karşılaştırıldığında; modernizm bir dönemin doktrinini, postmodernizm ise modern sonrası bir doktrini işaret eder. Modernite, içinde bulu nulan çağa vurgu yapar. Postmodernite ise modern sonrası içinde bulunulan çağın varlığını temsil eder. Modernleşme geleneksel olmayan ilişki ve kurumların varlıklarını sürdürmelerine atıfta bulunur. Postmodernleşme ise modern sonrasına özgü ilişki ve kurumların inşalarının devamını betimler. Bu kavramlara yeniden döndüğümüzde “izm”ler belli bir döneme ilişkin belli bir düşünce ya da doktrini ifade ederler. Bir bakıma dönemin ideolojisini betimlerler. Modernite-postmodernite kavramı “mevcut duruma” atıfta bulunur. Modernleşme-postmodernleşme ve modernlik-postmodernlik kavramları ise “süreci” yani gündelik rutinliklerin yaşanmasını ve sosyal pratiklerin devamını anlatır. Featherstone, “modern” kavramının belli bir tanımının olmadığını belirtmekle birlikte, üzerinde durulması gereken nokta, modern kavramının geleneksel olmayan anlamı yapısında barındırıyor olmasıdır.

Böylece modern sözcüğünün bir döneme adını veren bir kimlik ya da etiket işlevi gördüğünü ileri sürmek yanlış olmayacaktır.

Postmodern kavramı sanatta yeni bir anlayışı ve estetik ölçütünü ifade etmektedir. Güzelliğin ölçütleri tarih içinde bulunmaktadır. Bu dönüşümün nasıl ortaya çıktığını postmodernistler tam olarak yanıtlayamamakla birlikte toplumsal değişimin ve bu değişimin içinde vuku bulan yeni yaşam biçimlerinin belirleyici olduğuna dikkat çekmektedirler. Post- modernistler modern sanat ve estetik ölçütlerine iki eleştiri getirmektedirler: birincisi sanat yapıtının misyonu olması, içinde bulunulan durumu eleştirerek çıkış yolu araması ve geçmişten kopmuş bir yeniyi inşaya kalkışması olarak değerlendirmektedirler. ikincisi modern sanatın seçkinci anlayışına yönelttikleri eleştirilerdir. Postmodernistlere göre sanat yapıtında misyon aranmayacaktır, çünkü yaşamın kendinde bir misyon yoktur. Ancak sanat yapıtında taklit (kitsch) ve popülizm ön planda tutulacaktır. Artık kitlenin beğenisi önem kazanmıştır

Lyotard modern ve postmodern bilgi arasında da ayrım yapar. Ona göre modern bilginin üç koşulu vardır.
(I) Temelci iddiaları meşrulaştırmak üzere üst-anlatılara başvurulması;
(II) meşrulaştırmanın kaçınılmaz doğal sonucu olan gayri meşru kılma ve
(III) dışlama, homojen epistemolojik ve ahlaki reçetelere duyulan arzu.

Postmodern bilgi ise bunun tersine, üst-anlatılara ve temelciliğe karşı çıkar, büyük meşrulaştırma şemalarından sakınır ve heterojenlikten, çoğulluktan, sürekli yenilikten ve katılımcıların üzerinde anlaşma sağladıkları yerel kuralların ve kural koyucu şemaların pragmatik inşasından ve dolayısıyla mikro-politikadan yana çıkar. Bundan dolayı postmodern, bilginin yeni koşullarına yanıt veren yeni bir epistemolojinin geliştirilmesini içerir.

Sınavlarda Başarılar Dileriz...
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,437
Mesajlar
134,335
Kullanıcılar
90,746
Son üye
Artisanpvx
Üst