Iktisat Teorisi çalişma Sorulari

BospHoruS

Özel Üye
Katılım
21 Tem 2008
Mesajlar
642
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Şehir:
İstanbul
1-) Az sayıda ve büyük ölçüde toplulaştırılmış değişkenlerin analiziyle ilgilenen ekonomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dışsal ekonomi
B) Mikro ekonomi
C) Makro ekonomi
D) İçsel ekonomi
E) Genel denge ekonomisi


2-) Tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatının düşmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

A) Fiyatı düşen malın tüketiminin artması
B) Tüketici dengesinin değişmesine
C) Marjinal ikame oranının değişmesine
D) Tüketicinin reel gelirinin azalmasına
E) Tüketicinin bütçe doğrusunun değişmesine

3-) Birim değişken girdi başına sağlanan üretime ne ad verilir?

A) Marjinal fiziki ürün
B) Ortalama fiziki ürün
C) Toplam fiziki ürün
D) Ortalama maliyet
E) Marjinal maliyet


4-) Üretim faktörü fiyatlarının düşmesi arz eğrisi üzerinde nasıl bir değişiklik yaratır?

A) Aynı eğri üzerinde hareket oluşur
B) Sağa kayan yeni bir eğri oluşur
C) Sola kayan yeni bir eğri oluşur
D) Orjine yaklaşan yeni bir eğri oluşur
E) Hiçbir değişiklik yaratmaz

5-) Kısa döneme ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Üretim miktarı arttırılabilir
B) Üreticilerin kapasite kullanım kararını verdikleri dönemdir
C) Üretim konuları değiştirilemez
D) Yeni tesisler kurulabilir
E) Üretim olanakları arttırılamaz

6-) Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın kısa dönemde en düşük maliyetle gerçekleştirebildiği üretim miktarını ifade eder?

A) Tam kapasite
B) Atıl kapasite
C) Eksik kapasite
D) Aşırı kapasite
E) Maksimum kapasite

7-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın toplam gelir doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Toplam gelire
B) Fiyata
C) Marjinal maliyete
D) Toplam kara
E) Üretim miktarına


:cool: Ücretlerin yükselmesi sonucunda daha fazla emeğin daha fazla emeğin daha az çalışması hangi etkinin bir sonucudur?

A) İkame etkisi
B) Gelir ve ikame etkisi
C) Gelir etkisi
D) Faktör etkisi
E) Diferansiyel rant etkisi9-) Devletin vergiler, kamu harcamaları ve borçlanma yoluyla ekonomiye müdahale etmesine ne ad verilir?

A) Para politikası
B) Maliye politikasıC) Dış ekonomi politikası
D) Gelirler politikası
E) Büyüme politikası


10-) Tasarruf fonksiyonu S=-5+0,2Y ve yatırım fonksiyonu I= 5+0,1Y olan bir ekonomide denge gelir (Y) seviyesi kaçtır?
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
E) 250

11-) Yeni iş aramalarına, iş değiştirmelerine ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türüne ne ad verilir?

A) Friksiyonel işsizlik
B) Yapısal işsizlik
C) Mevsimlik işsizlik
D) Gönüllü işsizlik
E) Gayri iradi işsizlik


12-) Zorunlu rezerv oranı(rr) % 25 olan bir ekonomide 10 milyon TL başlangıç mevduatı ile yaratılabilecek kaydi para miktarı kaç milyon TL dir?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50

13-) Ani mevduat çıkışlarını karşılamak ve karlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek amacıyla bir emniyet unsuru olarak bankaların ellerinde tuttukları rezervlere ne ad verilir?

A) Mutlak rezervler
B) Serbest rezervler
C) Zorunlu rezervler
D) Kaydi rezervler
E) Kısmi rezervler

14-) Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri değildir?

A) Kamu harcamalarının artması
B) Otonom tüketim harcamalarının artması
C) Otonom yatırım harcamalarının artması
D) Vergilerin artmasıE) Teknolojik ilerlemeler

15-) Fiyatların arttığı ve üretimin azaldığı ekonomik durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stagflasyon
B) Resesyon
C) Deflasyon
D) Enflasyon
E) Ekonomik canlanma

16-) Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasında dengenin değişmesine neden olan faktörlerden biri değildir?

A) Nüfus artışı
B) Fiyat düzeyinin değişmesi
C) Emek arz ve talep eğrilerinin yer değiştirmesi
D) Teknolojik gelişme
E) Zevk ve tercihlerin değişmesi

17-) Fonksiyonel gelir dağılımının mikro analizine ne ad verilir?

A) Faktör fiyat analizi
B) Sektörel analiz
C) Fonksiyonel analiz
D) Kişisel analiz
E) Cebirsel analiz

1:cool: Ödemeler bilançosu eğrisi ( BP ) hangi durumda gelir eksenine paralel bir şekil alır?

A) Esnek kur sisteminde
B) Sabit kur sisteminde
C) Tam kapital mobilitesi durumunda
D) Eksik sermaye hareketliliği durumunda
E) Maliye politikasının uygulandığı durumda


19-) Uzun dönem Phillips eğrisinin şekli nasıldır?

A) Yatay eksene paralel
B) Yatay eksene dik doğru
C) Yatay ekseni iki noktada kesen azalan bir eğri
D) Yatay ekseni kesmeyen pozitif eğimli doğru
E) Yatay ekseni 45 derecelik açı ile kesen doğru


20-) Duruma göre saptanmış politikalar daha çok hangi görüş çatısı altında yer alır?

A) Monetarist
B) Fizyokrat
C) Klasik
D) Merkantalist
E) Keynesyen21-) Esas inceleme konusu ulusal ekonomi olan, az sayıda ve toplulaştırılmış değişkenlerin analiziyle ilgili ekonomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinamik analiz
B) Mikro ekonomi
C) Ekonomi tarihi
D) Makro ekonomi
E) Kalkınma ekonomisi

22-) Bir zaman boyutuna bağlı olarak değişen değişkenlere ne ad verilir?

A) İçsel değişken
B) Stok değişken
C) Akım değişken
D) Dışsal değişken
E) Bağımsız değişken


23-) Toplam fayda ve marjinal fayda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Tüketim miktarı arttıkça marjinal fayda azalır
B) Toplam fayda azalırken marjinal fayda negatiftir
C) Tüketim miktarı arttıkça toplam fayda azalır
D) Marjinal faydaların toplamıyla toplam faydaya ulaşılır
E) Toplam fayda maksimum iken marjinal fayda sıfıra eşittir


24-) Tüketici gelirinin sürekli değişmesi durumunda oluşan tüketici denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?

A) Fiyat tüketim eğrisi
B) Genişleme yolu
C) Gelir tüketim eğirisi
D) Tüketici paftası
E) Bütçe doğrusu

25-) Toplam fiziki ürün eğrisine orijinden çizilen teğetin eğimi aşağıdakilerden hangisi
verir?

A) Marjinal fiziki ürünü
B) Ortalama fiziki ürünü
C) Ortalama maiyeti
D) Üretim miktarını
E) Toplam fiziki ürünü


26-) Girdiler arasında azalan ikâme söz konusu ise eşürün eğrilerinin hangi şekilde olacagı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Orijine göre dış bükey
B) Orijine göre iç bükey
C) Yatay eksene paralel bir doğru
D) Azalan eğilimli bir doğru
E) Artan eğilimli bir doğru

27-) Üretim teknolojisi değiştiğinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Eşürün eğrileri sistemi yer değiştirir
B) Eş maliyet doğrusu parelel kayar
C) Eş maliyet doğrusu yatay eksende sağa kayar
D) Eş maliyet doğrusu yatay eksende sola kayar
E) Üretici dengesi değişmez

2:cool: Bir mala ait talep eğrisinin sağa doğru kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Malın fiyatının düşmesi
B) Gelirin azalması
C) Zevk ve alışkanlıkların ilğili malın aleyhine değişmesi
D) İkâme malın fiyatının düşmesi
E) Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi

29-) Gelir artığında talebi azalan bir malın, gelir esneklik katsayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) e>0
B) e<0
C) e=1
D) e=0
E) e>1


30-) Arz sabitken talebin artması denge fiyatı ve miktarını ne yöne etkiler?

A) Denge fiyatı ve miktarı artar
B) Denge fiyatı artar miktar değişmez
C) Denge fiyatı düşer miktar artar
D) denge fiyatı değişmez, miktar artar
E) Fiyat artar miktar bilinemez

31-) İşçilerin haklarını korumak için devletin müdahalesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Tavan fiyat
B) Asgari ücret
C) Kapasiteye ücret tayini
D) İşçilerin iş yerine ortak edinmesi
E) İşçilere teşvik primi ödenmesi
 

rüyaaa

Yeni Üye
Katılım
12 May 2008
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Adana
bunların cevapları yokmu arkadaşım
 

Murtim

Yeni Üye
Katılım
7 Nis 2008
Mesajlar
23
Tepkime puanı
0
Puanları
0
emeğine sağlık.cevaplar olsa bide :)
 

darlk

Yeni Üye
Katılım
20 Mar 2008
Mesajlar
9
Tepkime puanı
0
Puanları
0
güzel çalışma birde cevapları olsaydı daha iyi olurdu
 

juin

Yeni Üye
Katılım
28 Tem 2013
Mesajlar
12
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Bölüm:
Adalet
Şehir:
İstanbul
Teşekkür ederim cevaplarıyla olsaydı iyi olurdu..
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,453
Mesajlar
150,271
Kullanıcılar
90,422
Son üye
Emre Akdoğan
Üst