Iktisat Teorisi Deneme Sinavi (vize)

lara_221

Yeni Üye
Katılım
7 Nis 2008
Mesajlar
4
Tepkime puanı
0
Puanları
0
1-) Bir fonksiyonel ifade Y=4x şeklinde ise bu fonksiyon için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Artan bir fonksiyon
B)Süreksiz bir fonksiyon
C)Azalan bir fonksiyon
D)Parabol şeklinde bir fonksiyon
E)Hiperbol şeklinde bir fonsiyon

--------------------------------------------------------------------------
2-) Değeri model içinde belirlenen değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dışsal d.
B)Mali d.
C)Bağımlı d.
D)İçsel d.
E)Spekülatif d.

--------------------------------------------------------------------------
3-) Bir toplam hasılat fonksiyonunun TR = 6q2 + 12q olduğu biliniyorsa, marjinal hasılat (MR) fonsiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) -12 + 12q
B) -12q + 12
C) -6q + 12
D) -4q + 12q
E) -4q - 12q

--------------------------------------------------------------------------
4-) Herhangi bir X malı için toplam faydanın maksimuma ulaştığı tüketim miktarında aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A)Marjinal fayda artandır
B)Marjinal fayda azalandır
C)Marjinal fayda sıfırdır
D)Marjinal fayda eğrisi toplam fayda eğrisini keser
E)Marjinal fayda eğrisi yatay eksene paralel olur

--------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi, farksızlık eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?
A)Orjine göre dış bükey olmaları
B)Birbirlerini kesmeleri
C)Üzerlerindeki ker noktanın aynı toplam fayda düzeyini göstermesi
D)Negatif eğimli olmaları
E)Mal düzleminde orjine daha yakın olan farksızlık eğrilerinin daha yüksek fayda sağlamaları

--------------------------------------------------------------------------
6-) Marjinal ikame oranının (MRS) sabit olması durumunda farksızlık eğrilerinin şekli nasıl olur?
A)Orjine göre iç bükey bir eğri
B)Orjine göre dış bükey bi eğri
C)Yatay eksene dik bir doğru
D)Dikey eksene dik bir doğru
E)Her iki ekseni kesen bir doğru

--------------------------------------------------------------------------
7-) Fiyat tüketim eğrisi yardımıyla aşağıdaki eğrilerden hangisi çizilebilir?
A)Bireysel talep eğrisi
B)Piyasa talep eğrisi
C)Bireysel arz eğrisi
D)Piyasa arz eğrisi
E)Engel eğrisi

--------------------------------------------------------------------------
:cool: Eğimi (-2) olan doğrusal bir talep fonksiyonunda, fiyatın 50 birim ve miktarın 200 birim olduğu düzey için esneklik değeri kaçtır?
A)(-1)
B)(-2)
C)(-1/2)
D)(-1/4)
E)(1/4)

--------------------------------------------------------------------------
9-) Bir mala ilişkin doğrusal engel fonksiyonu (X=100+0.4G)şeklinde verilmiş ise; tüketicilerin geliri 1000 birimken talebin gelir esnekliği ne olur?
A)0,5
B)0,6
C)0,7
D)0,8
E)0,9

--------------------------------------------------------------------------
10-) Fiyatı 150 YTL'den 165 YTL'ye çıktığında talep miktarı %25 azalan bir malın talep esnekliği kaçtır?
A)0,43
B)-2
C)-0,5
D)2,5
E)1,25

--------------------------------------------------------------------------
11-) Belli bir miktardaki değişken girdi miktarıyla sağlanan toplam ürertim miktarına ne ad verilir?
A)Ortalama fiziki ürün
B)Toplam fiziki ürün
C)Marjinal fiziki ürün
D)Rant
E)Kâr

--------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi sadece satış için yeterli bir süreyi kapsamaktaır?
A)Piyasa dönemi
B)Kısa dönem
C)Orta dönem
D)Uzun dönem
E)Çok uzun dönem

--------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi eşürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?
A)Orjine göre dışbükey olmaları
B)Birbirlerini kesmemeleri
C)Eksenleri kesmemeleri
D)Üzerindeki her nokta aynı üretim düzeyini göstermektedir
E)Üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini göstermektedir

--------------------------------------------------------------------------
14-) Eşürün eğrileri ve girdi fiyatları sabitken, değişken maliyet olanaklarına göre ortaya çıkan üretici degelerinin geometrik yerine ne ad verilir?
A)Talep eğrisi
B)Arz eğrisi
C)Engel eğrisi
D)Genişleme yolu
E)Eşmaliyet doğrusu

--------------------------------------------------------------------------
15-) Kısa dönemde, firmanın üretim miktarından bağımsız olan, firmanın katlanmak zorunda olduğu maliyetlere ne ad verilir?
A)Toplam maliyet
B)Ortalama maliyet
C)Ortalama değişken maliyet
D)Toplam sabit maliyet
E)Toplam değişken maliyet

--------------------------------------------------------------------------
16-) Toplam değişken maliyet (TVC) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)TVC yatay eksene paralel bir doğrudur
B)TVC azalan bir eğridir
C)TVC azalan bir doğrudur
D)TVC sürekli azalan bir eğridir
E)TVC sürekli artan bir eğridir

--------------------------------------------------------------------------
17-) Bir firmanın tam kapasitede faaliyete bulunduğu üretim düzeyi aşaüıdakilerden hangisidir?
A)TC'nin dönüm noktasındaki üretim düzeyi
B)TC'nin minimum noktasındaki üretim düzeyi
C)MC'nin minimum noktasındaki üretim düzeyi
D)ATC'nin minimum noktasındaki üretim düzeyi
E)AFC'nin minimum noktasındaki üretim düzeyi

--------------------------------------------------------------------------
1:cool: Tam rekabet piyasasında arz edilen belirli bir mal veya hizmetin tüm birimlerinin aynı kalitede ve aynı görünümde olması bu piyasanın hangi özelliğini ifade eder?
A)Atomize olma özelliği
B)Homojenlik özelliği
C)Şeffaflık özelliği
D)Mobilite özelliği
E)Piyasa giriş-çıkış serbestisi

--------------------------------------------------------------------------
19-) Bir firmanın satış miktarının fiyatla çarpımına ne ad verilir?
A)Ortalama gelir
B)Marjinal gelir
C)Toplam gelir
D)Toplam maliyet
E)Ortalama maliyet

--------------------------------------------------------------------------
20-) Tam rekabet piyasasında kâr maksimizasyonu koşulu aşağıdakilerden hangisinde sağlanır?
A)Ortalama gelirin ortalama maliyete eşit olduğu üretim düzeyinde
B)Marjinal maliyetin minimum olduğu üretim düzeyinde
C)Ortalama maliyetle marjinal maliyetin kesiştiği üretim düzeyinde
D)Marjinal gelirin fiyata eşit olduğu üretim düzeyinde
E)Marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olduğu üretim düzeyinde

--------------------------------------------------------------------------
21-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kapanma noktasında fiyat aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)MC'nin minimum düzeyine
B)ATC'nin minimum düzeyine
C)AVC'nin minimum düzeyine
D)TC'nin minimum düzeyine
E)MC = P deki fiyat düzeyine

--------------------------------------------------------------------------
22-) Monopolcü bir piyasada, ortalama gelir eğrisi (AR) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)Marjinal gelir eğrisine
B)Toplam gelir eğrisine
C)Ortalama maliyet eğrisine
D)Firmanın talep eğrisine
E)Marjinal maliyet eğrisine

--------------------------------------------------------------------------
23-) Monopolcü bir firma aşağıdaki üretim düzeylerinden hangisinde kârını maksimize eder?
A)AR = AC üretim düzeyinde
B)AR = MR üretim düzeyinde
C)MR = TR üretim düzeyinde
D)MR = MC üretim düzeyinde
E)TR = TC üretim düzeyinde

--------------------------------------------------------------------------
24-) Çok sayıda alıcı karşısında tek bir firmanın bulunduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Monopol
B)Monopson
C)Monopolcü rekabet
D)İki yanlı tekel
E)Oligopol

--------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi, monopolde fiyat farklılaştırmasının gerçekleşebilmesi için gerekli şartardan biri değildir?
A)Piyasanın bölünebilir olması
B)Piyasada farklı talep yapılarına sahip kişilerin olması
C)Alt piyasalar arasında önemli bir marjinal maliyeyt farklılığının olmaması
D)Piyasalar arası geçişlerin olmaması
E)Alt piyasalarda tam bilginin olmaması

--------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasının özellikleri arasında yer almaz?
A)Piyasa girişlerinin kolay olması
B)Kısa dönemde aşırı kâr sağlanabilmesi
C)Talep eğrisinin negatif eğimli olması
D)Malların homojen olması
E)Uzun dönemde aşırı kârın sıfırlanması

--------------------------------------------------------------------------
27-) Monopolcü rekabet piyasasında, uzun dönem için kârlılık durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Uzun dönemde normal kâr sıfırdır
B)Uzun dönemde aşırı kâr sıfırdır
C)Uzun dönemde aşırı kâr pozitiftir
D)Uzun dönemde zarar söz konusudur
E)Uzun dönemde normal kâr pozitiftir

--------------------------------------------------------------------------
2:cool: Dirsekli talep eğrisi aşağıdaki piyasalardan hangisinde görülür?
A)Monopolcü piyasada
B)Rekabetçi piyasada
C)Monopolcü rekabet piyasasında
D)Oligopol piyasada
E)Monopsonda

--------------------------------------------------------------------------
29-) Bir endüstride faaliyette bulunan oligopolcü firmaların, aralarındaki rekabeti azaltarak ortak kârlarını en yüksek düzeye çıkarma faaliyetlerine ne ad verilir?
A)Kartel anlaşması
B)Fiyat liderliği anlaşması
C)Etkin firma anlaşması
D)Hakim firma anlaşması
E)Barometrik anlaşma

--------------------------------------------------------------------------
30-) Değişken girdinin sağladığı toplam ürünle, ürünün sabit olan piyasa fiyatının çarpılması sonucu elde edilen değere ne ad verilir?
A)Toplam ürün değeri
B)Ortalama ürün değeri
C)Marjinal ürün değeri
D)Marjinal ürün hasılatı
E)Ortalama ürün hasılatı

--------------------------------------------------------------------------

CEVAP ANAHTARI

1-D
2-D
3-B
4-C
5-E
6-E
7-A
8-C
9-D
10-D
11-B
12-A
13-E
14-D
15-D
16-E
17-D
18-B
19-C
20-E
21-C
22-D
23-D
24-A
25-E
26-D
27-B
28-D
29-A
30-A
 

aliwest

Yeni Üye
Katılım
9 Mar 2009
Mesajlar
11
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Adana
teşekkürler arkadaşım ..............
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,453
Mesajlar
150,271
Kullanıcılar
90,422
Son üye
Emre Akdoğan
Üst