Kalem Mevzuatı 2.Ünite Ders Notları

tremendous

Forum Yöneticisi
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
1,781
Tepkime puanı
7
Puanları
0
Bölüm:
MEZUN
Şehir:
İstanbul
Kalem Mevzuatı 2.Ünite Ders Notları

CUMHURİYET SAVCILIĞI

Cumhuriyet savcısı, kamu adına soruşturma yapan dava açan ve açtığı davayı kamu adına takip eden ve verilen hükmün infazını sağlayan kamu görevlisidir. Cumhuriyet savcılarının görevleri, hazırlık soruşturması, kovuşturma ve infaz olmak üzere üçe ayrılır.

KAYIT İŞLEMLERİ (DEFTERLER)

Cumhuriyet savcılarının sözü edilen çalışmaları düzenli ve süratli bir şekilde yapması, ayrıca işlemlerin sağlıklı bir denetime tabi tutulması için tutulan bir defterlerdir. Zabıt katipleri, memurlar ve mübaşirler tarafından yürütülür.
Soruşturma Defteri
Cumhuriyet savcılığınca el konulan bütün suç, ihbar ve şikayetlerin gerek Cumhuriyet savcılığı tarafından ve gerekse zabıtaca yapılan hazırlık soruşturmasının, izlenip gözetilmesi ve sonucunun tespitini sağlamak amacı ile kullanılır.
Kabahat Eylemleri Kayıt Defteri
Doğrudan veya herhangi bir ihbar veya şikayet üzerine kabahat türünden eylem sebebiyle cumhuriyet başsavcılığınca karar verilecek evrakın ve infaz işlemlerinin kaydedildiği defterdir.

Esas Defter
Kamu davasının açılması ile ilgili işlemlerin tutulduğu defterdir.

İnfaz Defteri
Kesinleşmiş mahkeme kararlarının düzenli ve ciddi bir izlemeye tabi tutulması ve aynı zamanda hükümlülerin ceza sürelerinden fazla cezaevinde kalıp kalmadıklarının veya diğer tür cezalarının yasalara uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesinde kullanılan defterdir.

Denetimli Serbestlik Genel Defteri
Tedbir kararlarının düzenli ve aksamayacak bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla tutulan defterdir.
Adli Kontrol Kayıtlarının Kaydına Mahsus Defter
Verilen adli kontrol kararlarının, infazını takip amacıyla tutulan defterdir.

Hapis İle Tazyik Defteri
Her türlü vergi, resim, harç ve para cezaları ile icra hakimliğince verilip infaz edilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen hapis ve tazyik kararlarının kaydının tutulduğu defterdir.

Arama Defteri
Haklarında yakalama emri ile yokluğunda tutuklama kararı verilenlerle, zaman aşımına kadar aranmaları gereken şüpheli ve hükümlülerin aranmaları için kayıtlarının tutulduğu defterdir.

İstinabe (Talimat) Defteri
Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gönderilen talimatların kaydedildiği defterdir.

Muhabere Defteri
Bir daireden gönderilen her türlü yazının konusunu, tarihini ve ilgili bulunduğu dosyanın numarasını ve bunlara cevap alınıp alınmadığını bir bakışta gösteren toplu bir cetvel niteliği taşıyan defterdir.

Suç Eşyası Defteri
Soruşturma için delil olmak üzere faydalı görülüp el konulan, suçta kullanılan, suçta kullanılmak üzere hazırlanan, suç teşkil eden eylemden husule gelen, kullanılması, yapılması, taşınması bulundurulması veya satılması suç teşkil eden eşyanın yada suçun işlenmesiyle elde edilen menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan yahut bunların karşılığını oluşturan ekonomik mal varlığı değerlerinin kaydedildiği defterdir.

Zimmet Defteri
Evrakın kaybolmasının önlenmesi için tutulan defterdir.

Kitaplık Defteri Ve Kitaplık Kuruluşu
Adalet dairelerinde kurulmuş olan kitaplıklara Adalet bakanlığınca gönderilen veya diğer yollarla sağlanan kitapların kaydı ve numaralandırılmasını sağlamak için bir kitaplık defterinin kullanılması usulü konulmuştur.
Kitaplık Komisyonu: Kitaplığı düzenlemek, kitaplık memurunu denetlemek, memura kitaplık defterini ve fişlerini düzenli bir şekilde tutturmak, sayıştaya verilmek üzere düzenlenmiş yılsonu listelerini hazırlayan komisyondur.
Kitaplık Memuru: Cumhuriyet savcılığı yazı işleri müdürü, müdür yoksa en kıdemli zabıt katibi tarafından yerine getirilir.

BİLGİSAYAR KULLANILAN YERLERDEKİ İŞLEMLER
DOSYALAR VE KARTONLAR

Soruşturma Grubu Dosya Ve Kartonları
Soruşturma Dosyaları, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Kartonu, İddianame Kartonu, Kabahat Eylemleri Karar Kartonu, Görevsizlik Ve Yetkisizlik Kararları Kartonu Ve Fezleke Kartonu.
İnfaz Grubu Kartonları
İnfaza Ara Verme Kartonu
Savcılık Kalemindeki Diğer Kartonlar
İş Cetvelleri Kartonu, Denetleme Kartonu, Teftiş Tavsiye Raporları Kartonu, İstinaf Kartonu, Temyiz İstemleri Kartonu, Adli Tebligat Ve Posta Giderleri Kartonu, Değişik İşler Kartonu, Otopsi Tutanakları Kartonu Ve Güvenlik İşlemleri Kartonu.

HAZIRLIK SORUŞTURMASI
İfade Ve Sorgu Tutanağı

İfade tutanağı öncelikle, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir.

Davetiye
İfadesi alınacak kişinin çağrılması kendisine yönelik bir davetiye ile olur.

Zorla Getirme Kararı
Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan şüpheli veya sanığın zorla getirilmesi kararıdır.

Müdafiin Ve Vekilin Soruşturma Ve Kovuşturma Evrakını İncelemesi
Şüpheli veya sanık müdafii, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.

Soruşturma Bitiminde Yapılacak İşler
Soruşturma sonunda Cumhuriyet savcılığınca yapılacak işlem ya kamu davasını açmak yada takibata yer olmadığına karar vermekten ibarettir.

İddianame
Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenir. Yüklenen suçu oluşturan olaylar mevcut delillerle ilgilendirilerek açıklanır. Şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, leyhine olan hususlar da belirtilir.

Ön Ödeme Tebligatı
Yaptırımı adli para cezası veya üst sınırı üç ay hapis cezası olan suçların faili, belirli koşulları yerine getirerek ön ödeme kurumundan yararlanabilir.

Uzlaşma
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zararın tümünü veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile failin uzlaşmaları ve bu hususun Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından saptanmasıdır.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA DİĞER KALEM İŞLEMLERİ
Bakanlı İle Yapılan Yazışmalar (Muhabere)

Suç ihbar ve şikayetlerinin hangi mercilere yapılacağı usul kanunda gösterilmesine rağmen bazen ihbar ve şikayetler Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisine Ve Başbakanlığa yapılmakta, anılan mercilerce bu gibi başvurular Adalet bakanlığına, Adalet bakanlığı da bu şikayet dilekçelerini cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirmektedir.

Dava Nakil İşlemleri
Dava nakli işlemlerinin titizlikle incelenmesi sırasında dikkat edilecek ve bakanlığa bildirilecek hususlar şunlardır:
-Sanığın cezaevinde duruşmada veya cezaevinden duruşmaya getirilip götürülürken hayatına kastedilmesi olasılığının bulunup bulunmadığına,
-Tarafların yakınlar arasında çatışma çıkma olasılığı bulunması halinde müessif olayların alınacak tedbirlerle önlenip önlenemeyeceği hususu gözetilerek buna göre düşünce bildirmesi.

Takibi İzne Bağlı Suçlar
Yapılan hazırlık soruşturması sonunda kamu davasının açılması gerekli görülüyorsa, düzenlenecek fezlekede bu husus açıklanacak, hazırlık soruşturması evrakı eklenerek Adalet bakanlığından izin isteminde bulunulacaktır.
Yabancı Uyruklu Ölü Ve Terekesi Hakkında Yapılacak İşlemler
İkili konsolosluk anlaşmaları ve uluslararası karşılıklı yardımlaşma kuralları gereğince, ülkemizde ölen yabancı devlet uyruklu kişilerin ölüm olayının, bu yabancının uyruğu olduğu devletin en yakın konsolosluğuna veya temsilciliğine bildirmesi yükümlülüğü getirmiştir.

Göz Altına Alınan Ve Tutuklanan Yabancı Uyruklulara İlişkin İşlemler
Ülkemizde işledikleri suçlar nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan yabancı uyruklularla ilgili bilgilerin, yabancı uyruklunun kimliğini içeren belgelerle birlikte, Adalet bakanlığınca gönderilen BİLGİ FORMU’nun doldurularak, 24 Saat içinde Adalet bakanlığına bildirilmesi gerekir.

 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,313
Mesajlar
134,158
Kullanıcılar
90,482
Son üye
Güldane
Üst