Kalem Mevzuatu 1.Ünite Ders Notları

tremendous

Forum Yöneticisi
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
1,781
Tepkime puanı
7
Puanları
0
Bölüm:
MEZUN
Şehir:
İstanbul
Kalem Mevzuatı 1.Ünite Ders Notları

KALEM TEŞKİLATI VE ADLİ YAZIŞMALAR
Kalem Mevzuatı

Kalem mevzuatı kavramı yalnızca adli yazı ve yazışmanın hukuki düzenini değil, aynı zamanda bu işleri, yani kalem hizmetlerini yürüten personel ve bu personelin oluşturduğu örgütün hukuki iç düzenini, yani kalem teşkilatını da kapsar.
Kalem teşkilatı ülkemiz yargı teşkilatının yapısına paralel olarak; savcılık... kalemi, ceza mahkemeleri kalemi, hukuk mahkemeleri kalemi olmak üzere üçe ayrılır. Ancak iş durumuna göre, kadastro mahkemesi kalemi, ticaret mahkemesi kalemi adı altında da kalemler (bürolar) kurulabilir.

Adalet Memurlar

Kalem hizmetlerine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yazılı işlemleri yapacak ve yürütecek hakim ve savcı dışındaki adalet mensuplarına adalet memurları denir ve geneli adalet komisyonları tarafından atanırlar.

Adalet Memurları Ve Yargı Teşkilatı

Cumhuriyet savcılarının katılmadığı mahkemeler hakim ve zabıt katibinden oluşur. Zabıt katibinin katılmadığı bir karar ne kadar isabetli olursa olsun hukuk açısından geçersiz olur.
Ağır ceza merkezlerinde; savcılık kalemi yazı işleri müdürü Cumhuriyet Savcısına, ağır ceza mahkemesi kalemi yazı işleri müdürü mahkeme başkanına, ceza mahkemesi kalemi yazı işleri müdürü en kıdemli ceza hakimine bağlıdır.
Hukuk mahkemelerinde, hukuk mahkemesi kalemi yazı işleri müdürü hukuk hakimine , birden çok hukuk hakimi varsa en kıdemli hukuk hakimine, iş mahkemesi ve icra tetkik merci kalemleri yazı işleri müdürleri mensup oldukları mahkeme hakimine, birden çok mahkeme varsa en kıdemli iş veya icra hakimine, ticaret mahkemesi kalemi yazı ileri müdürü mahkeme başkanına bağlıdır.
Çift hakimli (çift asliye) adliye mahkemelerinde tek kalem varsa yazı işleri müdürleri hukuk işi itibariyle hukuk hakimine, ceza işi itibariyle ceza hakimine, birden fazla kalem varsa mensup oldukları mahkeme hakimine, savcılık kalemi is Cumhuriyet Savcısına bağlıdır. Yazı işleri müdürü bulunmayan savcılık kalemi katiplerinin kontrolü doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcısına aittir.
Tek hakimli (tek asliye) adliye mahkemelerinde çoğunlukla bir yazı işleri müdürü ve bir kalem vardır.

Adalet Mensuplarının Görevleri

Zabıt katiplerinin görevleri:

Hakim ve savcıların gözetimi ve emri altında hizmet gören zabıt katiplerinin temel görevi, hukuk ve ceza yargılama usulü kanunlarında öngörülen görevler ile yazı işleri müdürlerinin tevdi ettikleri işleri yapmaktır.
Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri
Yazı işleri müdürlerinin görevlerini Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu, Yazı İşleri Yönetmeliği ve tutulmasından bizzat sorumlu oldukları mahkeme kartonları bakımından üç grupta ele alabiliriz.

Yazı İşleri Yönetmeliğinden Kaynaklanan Görevler


Yazı işlerinin müdürlerinin görevlerinin bir kısmı da Yazı İşleri Yönetmeliği’nden kaynaklanmaktadır.
Mübaşirlerin Görev Ve Yetkileri
Mübaşirler, duruşmanın disiplinini sağlamakla, ve duruşma hakimine yardımla görevlidir. Mübaşirlere bir zamanlar “adliye çavuşu” denildiği gibi “muhzır”da denilmiştir. Muhzır; ilgilileri ihzar edecek, mahkemede hazır bulunduracak kimse demektir.

İdari İşler Müdürünün Görevleri

Ağır Ceza Merkezlerinde, Bölge İdari Mahkemelerinde ve işi çok olan ilçe savcılıklarında cumhuriyet savcılarının ve Bölge İdari Mahkemesi Başkanlarının bazı işlerine yardım etmek üzere İdari İşler Müdürlüğü ihdas edilmiştir.
Dosya İncelemeye Yetkisi Olanlar
Sanık, Müdafi, Cumhuriyet Savcısı, Vekil, Bilir Kişi.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,313
Mesajlar
134,158
Kullanıcılar
90,482
Son üye
Güldane
Üst