Okulöncesinde Bilgisayar Öğretimi

Okul.Oncesi

Okul Öncesi Öğretmeni
Katılım
25 Şub 2008
Mesajlar
374
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Bölüm:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Şehir:
Mersin
1. SORU

Aşağıdakiler den hangisi okulöncesi dönemde bilgisayar kullanırken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?
a) Çocukların bilgisayarı doğal bir biçimde kullanabilmeleri için çevreleriyle uyumlu bir hale getirilmelidir.
b) Her şeyin öğretiminde bilgisayardan yararlanma yoluna gidilmelidir.
c) Çocukların bilgisayar ile kendi kendilerine bağımsız olarak çalışmaları desteklenmelide
d) Bilgisayar gerçekten gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
e) Bilgisayar çocukların öğrenme becerilerini destekleyecek bir biçimde kullanılmalıdır.


2. SORU

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın okulöncesi dönem çocukları üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?
a) Çocukların sosyal yeteneklerini ve işbirliğini güçlendirir.
b) Çocuklarda kendi kendine öğrenmeyi destekler.
c) Çocukları edilgen kılar.
d) Çocukların eğlenirken öğrenmesine olanak sağlar.
e) Çocukların kendilerine olan güvenlerini artırır.


3. SORU

Bilgisayarların, okulöncesi programlarla bütünleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilgisayar oyunlarının, çocukların düzeyine uygun olmasının gözetilmesi
b) Bilgisayarın, oyun dışı çalışmalarda da kullandırılması
c) Çocuklara bilgisayarda yeterli oyun zamanı verilmesi
d) Eğitim programında bilgisayara daha fazla yer verilmesi
e) Eğitim programında denge sağlanarak, diğer etkinliklere de yer verilmesi


4. SORU

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönem çocuklarının temel özelliklerinden biri değildir?
a) Çevrelerini keşfetmeye çalışırlar.
b) Merak duyguları yüksektir.
c) Her türlü araç-gerece yoğun ilgi duyarlar.
d) Dikkatleri çabuk dağılır.
e) Ödetilen her şeyi ödenirler.


5. SORU

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönemde bilgisayar kullanımına karşı çıkanların temel çıkış noktalarından biri değildir?
a) Bilgisayarın, çocukların edilgen olmalarına neden olacağı kaygısı
b) Bilgisayarın, çocuklarda uyum sorununa neden olacağı düşüncesi
c) Bilgisayarın, çocukların sosyal ilişkilerinin gelişmesini engelleyebileceği düşüncesi
d) Bilgisayarın çocukların dil ve kavram gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği düşüncesi
e) Bilgisayarın, çocukları çevreden soyutlayacağı düşüncesi


6. SORU

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönemde gerçekleştirilecek bilgisayar uygulamalarından olumlu sonuçların alınabilmesi için bilgisayarların okulöncesi eğitim programlarıyla uyumlu bir biçimde bütünleştirilmesinde etkili bir unsur değildir?
a) Seçilecek bilgisayar programı
b) Öğrencinin zihinsel gelişim özellikleri
c) Öğretmenin niteliği
d) Yönetimin niteliği
e) Öğrencinin motor gelişimleri


7. SORU

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar öğretiminde en az tercih edilmesi gereken yöntemdir?
a) Gösterme
b) Sorun çözme
c) Keşfetme
d) Oyun oynama
e) Anlatım


8. SORU

Okulöncesi dönem çocuklarına temel bilgisayar kullanma becerilerini kazandırmaya çalışan bir öğretmenin aşağıdaki davranışlarından hangisi, öğrencilerin teknolojiye karşı olan korkularını artırır?
a) Öğrencilerin öğrenme hızlarını da dikkate alarak gereken öğrenciler için özel çaba harcaması.
b) Her bir bilgisayarı en fazla beş öğrencinin kullanmasını sağlaması.
c) Bilgisayarların bozulma ihtimalini düşünerek öğrencilerin çalışmalarını engellemesi.
d) Öğrencilerin bilgisayar kullanırken diğer arkadaşlarını rahatsız etmelerini engellemesi.
e) Öğrencilere eşit çalışma zamanları vermesi.


9. SORU

Aşağıdakiler den hangisi okulöncesi çocuklar İçin seçilen yazılımlarda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
a) Seçilecek yazılımların en son teknoloji ürünü olmaları
b) Çocukları, çözmek için uğraşacakları sorunlarla karşı karşıya bırakabilmeleri
c) Çocuklara bilgisayarı kontrol etme olanağı tanımaları
d) Çocukların gelişimlerine uygun olarak hazırlanmaları
e) Çocukların düşüncelerini zenginleştirecek araçlar sunmaları


10. SORU

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönemdeki bilgisayar öğretiminde kullanılmaya uygun programlardan biri değildir?
a) Color Me
b) Pascal
c) Logo
d) Kid VVorks 2
e) Kid Pix


11. SORU

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönemde bilgisayar kullanımı ile ilgili yanlış kanılardan biridir?
a) Her öğrenciye bir bilgisayar verilmelidir.
b) Bilgisayar yazılımlarının kullanımı karmaşıktır.
c) Çocuklar bilgisayarda çalışırken birbirleriyle konuşmalıdır.
d) Bilgisayarlar kolay ve çabuk bozulmazlar.
e) Okuma-yazma bilmeyen çocuklarda bilgisayarı kullanabilir.


12. SORU

Aşağıdakiler den hangisi okulöncesi dönemde çocuklara "gelişmiş düzey" olarak öğretilecek bilgisayar becerilerinden biri değildir?
a) Yazı ve görselleri bir arada kullanabilme
b) Doğru kavramları kullanabilme
c) Konu alanına yönelik beceriler kazandıran programları kullanabilme
d) Bilgisayarı iletişim amaçlı kullanabilme
e) Açık uçlu yazılımları amaçlarına uygun olarak kullanabilme


13. SORU

Aşağıdakilerden hangisi Dwyer’a göre okulöncesi eğitimde bilgisayarların kullanılmasıyla birlikte öğretim olgusunda değişen bir unsur değildir?
a) Öğretim olgusunda ezbercilikten sorun çözmeye doğru bir geçiş yaşanmıştır.
b) Öğretmen etkinliklerinde öğrencinin rolü aktif katılımcı olmaktan, pasif alıcılığa dönüşmüştür.
c) Öğretmen merkezlilikten, etkileşimli öğrenci merkezliliğe doğru bir geçiş yaşanmıştır.
d) Değerlendirme sürecinde nicelikten niteliğe doğru bir geçiş sağlanmıştır.
e) Öğretmenin rolü uzmanlıktan işbirliğini sağlayan kişi rolüne dönüşmüştür.


14. SORU

Aşağıdakilerden hangisi "mikro dünyalar” yazılımlarına bir örnektir?
a) Delphi
b) Alıştırma-tekrar
c) Kelime işlemci
d) LOGO
e) Grafik vecizim


15. SORU

Çocukların "bilgisayar okuryazarı" olmalarını geciktiren en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilgisayar modellerinin çok hızlı değişmesi
b) Bilgisayar sahibi olmanın ailelere ekonomik yük getirmesi
c) Ebeveynlerin ilgisiz bir tavır sergilemesi
d) Bilgisayar kullanmanın zor olması
e) Yazılımların çocukların seviyesinin üzerinde olması


16. SORU

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar yazılımlarının, okulöncesi çocukların gelişimine katkı sağladığı becerilerden biri değildir?
a) Bireysel öğrenme becerisi
b) Kendi kendini organize etme becerisi
c) Hafıza geliştirme becerisi
d) Konuşma becerisi
e) Odaklanma becerisi


17. SORU

İnsan sesine yakın elektronik seslerin karışımı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kelime işlemci
b) Elektronik ilişkilendirme
c) Elektronik ses
d) Elektronik spiker
e) Konuşma sentezleme


18. SORU

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların sosyo/duygusal alandaki katkılarından biri değildir?
a) Çocuğun kendine güveninin artması
b) Doyumun artması
c) İletişimin artması
d) Bireysel çalışma isteğinin artması
e) Sorun çözme becerilerinin artması


19. SORU

Bilgisayar destekli eğitim, aşağıdaki bilim alanlarından daha çok hangisinin uygulama alanıdır?
a) Eğitimde program geliştirme
b) Eğ ti m teknolojisi
c) Eğitim yönetimi
d) Eğitim iletişimi ve planlaması
e) Eğitimde ölçme ve değerlendirme


20. SORU

Aşağıdakilerden hangisi ayrışımlı kavramlara bir örnektir?
a) Penaltı
b) Turuncu portakal
c) Uzun adam
d) Kısa yol
e) Üç kırmızı elma
 

Perperok21

Yeni Üye
Katılım
21 May 2020
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Bölüm:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Şehir:
Diyarbakır
Cevapları nerde acaba??
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,232
Mesajlar
134,047
Kullanıcılar
90,425
Son üye
dry38
Üst