TÜRKÇE deneme sınavı

co1era

Özel Üye
Katılım
2 Ocak 2008
Mesajlar
311
Tepkime puanı
0
Puanları
0
1- “Ev” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin

hangisinde kendisiyle ilgili bir başka sözcüğün yerine kullanılmıştır?

A) Yeni mobilyalar evin havasını değiştirdi.

B) Taşındıkları ev kibrit kutusu gibi bir şeydi.

C) Akşam eve dönerken içimde tuhaf bir his vardı.

D) Evi bir hafta içinde taşımak zor olacak.

E) Böcekler her yeri sarmış; evi ilâçlamamız gerekiyor.2- Bir sözcüğü, benzetme amacı olmaksızın,

ilgisi dolayısıyla kendi anlamı dışında kullanmaya “ad aktarması (mürsel mecaz)” denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uyan bir kullanım vardır?

A) Mozart en güzel bestelerini bu evde yapmış.

B) Mounet’in tablolarında doğayla içiçe ama yalnız insanlar görebilirsiniz.

C) Dede Efendi’nin Rast Ayin’i bizi kendimizden geçirmişti.

D) Üsküdarlı Hoca Ali Rıza’nın kara kalem çizimleri son müzayedede satışa çıkarıldı.

E) Ne zaman Beethoven’ı dinlesem tarifsiz duygulara kapılırım.3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı

çizili sözcük yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Şehrin girişindeki aslanlı kapının taş duvarında isimlere rastladım.

B) Bunlar, vaktiyle harabeleri ziyarete gelmiş her milletten zenginlerdi.

C) Herkes taşlara, gönlünün dilediği büyüklükte yazılar kazımıştı.

D) Bu harflerin çentiklerinde, tarihin duvarına tırnaklarıyla tutunmak isteyen insanları gördüm.

E) İçlerinden birini yakalayıp davranışının sebebini sorsam, aynı cevabı verecekti.4- “Yaprak Dökümü’ne gerçekçi bir roman

demek yanlış olmaz.” cümlesinde altı çizili sözdeki kullanımın benzeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Nasıl bu kadar ikiyüzlü olabiliyorsun?

B) Nato toplantısı biter bitmez Dolmabahçe ziyarete açıldı.

C) Papatya, benim için alelade bir çiçekten başka bir şeydir.

D) Toplantı sonunda okunan bildiri gazetecilere dağıtıldı.

E) İstanbul’un ışıklarını birlikte seyrettik.5- O güzelim saati sökmüş, içinden

çıkamayınca da kaldırıp atmıştı.” cümlesinde altı çizili sözcükteki anlam özelliği aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır?

A) Onun kadar sinsi bir adam az bulunur.

B) Bana bu şekilde davranamazsın!

C) Hani sen kahveyi şekerli içerdin?

D) Yeni kesilmiş tahtalar yağmurdan şişmişti.

E) Arkadaşlarıyla birlikte beş kişilik bir ekip olmuşlar.6- Sözcükler, yapıları bakımından basit,

türemiş ve birleşik olarak üçe ayrılırlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde her üç türe ait örnekler bir arada bulunmaktadır?

(I) Bu yazarımız için, “yazınımızın önemli anıtlarından biri” sözünü kullanırsak abartmış olmayız. (II) Gerçi o, böyle bir söze önem vermez. (III) Buna alçakgönüllülüğüyle gülümser. (IV) Hatta çoğu zaman tatlı bir kahkaha atıp geçer. (V) Her çağda, her türde olağanüstü eserler vermiştir o.

A) I B) II C) III D)IV E) V

7. I. Böyle acıya herkes dayanamaz.

II. Bu çocukları evlendirelim artık.

III. Sandalyesine oturmuş, bana bakıyordu.

IV. Titreyen kollarını iki yana açtı.

V. Sıcak günler başlayacakmış.Yukarıdaki cümlelerin hangileri

mecaz anlatımlıdır?A) I-IV B) II-IV

C) II-III D) II-V

E) I-II8- “Güneş (I) tutulduğunda çıplak gözle

güneşe (II) bakmak, gözde, (III) sulanmayla (IV) başlayan rahatsızlıklara yol (V) açabilir.”

Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi eylemsi (fiilimsi) değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V9- Bir dilbilimcimiz, dili, geniş anlamıyla,

“organlarımızın hareketini de içine alan bir kurum, bir dizge (sistem); hem de en yetkin, en karışık bir dizge olarak; dar anlamda ise, “sadece ses üzerine, kavram ve sözcük üzerine kurulmuş olan bir işaretler dizgesi” diye tanımlıyor.

Yukarıdaki cümleden çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dilbilimciler, dil konularıyla ayrıntılı olarak ilgilenirler.

B) Dil, en kapsamlı sistemlerin başında gelir.

C) Kimi dilbilimciler, dili değişik yönlerden tanımlamışlardır.

D) Dil, en karışık ve en kapsamlı sistemlerden biridir.

E) Dilbilimcilerin dil tanımları, gereğinden fazla karmaşıktır.10- Aşağıdaki cümlelerin hangisi

kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Akşam karanlığı çökünce, Haşim’in şiirlerini mırıldanmaya başladı.

B) Zorlu geçen yarışın sonunda az kalsın eleniyordu.

C) Yazarın en güzel tiyatro eserleri televizyona uyarlandı.

D) Yıllardır duyduğunuz şarkıları onun ağzından, benzersiz bir yorumla dinleyebilirsiniz.

E) İnsanlar iyi ya da kötü her olaydan ders alırlar.11- “Sivrialan Köyü’nün yarıçıplak

çocukları, güneşlenmek için bir duvar dibine çömelen Karaca Ahmet’e doğru, çığlık çığlığa koşuşmaya başladılar.

— Müjde Karaca Emmi Müjde! Müjde!

Karaca Ahmet, esmer yüzünü yerden kaldırdı. Çocuklara gözlerini kısarak baktı:

— Ne müjdesi? Hayırdır inşallah? Ne olmuş ki?...

— Bir oğlun daha oldu; müjdemizi isteriz!”Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?

A) betimleme – öyküleme

B) tartışma – betimleme

C) karşılaştırma – betimleme

D) betimleme – örnekleme

E) tartışma – öyküleme12- (I) Deneme sözcüğünü, yeni bir edebiyat türüne ilk defa ad olarak koyan Montaigne olmuştur. (II) Bu ad koymaya tarih olarak 1571 yılının Mart ayını gösterenler bile bulunabilir. (III) Burada “deneme”, yeni bir edebiyat türünü deneme anlamına gelmektedir. (IV) Ama bu yeni edebiyat türünü öbür edebiyat örneklerinden ayıran sınırlar nedir? (V) Cevap, belki de o “arkadaş” kitabın içindedir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yazarın kesin olarak katıldığı ifadelerdir?

A) I. ve II. B) II. ve V. C) I. ve III.

D) II. ve III. E) IV. ve V.13- (I) Bizim nesil, renk diye belli başlı bir dünyanın var olduğunu anlayalı çok olmadı (II) Hemen hemen hepimiz resme basmakalıp renklerle başladık. (III) İşte yirmi sene hep aynı renkler içinde dönüp dolaştık. (IV) Neden sonra aklımız başımıza geldi. (V) Ama zamanla bazı renklere tütün gibi alışmıştık.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Resimde belirli renklerin çeşitliliği sağladığı

B) İyi bir ressamın, resme önce renkleri tanıyarak başlaması gerektiği

C) Bir dönem ressamlarının renk çeşitliliği kavramını geç tanıdıkları

D) Bir dönem ressamlarının özellikle tütün rengine ayrı bir yer verdikleri

E) Resimde renk seçiminin sanatçının eğitimiyle ilgili olduğu14- Kanı niteliği taşıyan yargıların doğruluğu

ya da yanlışlığı ispatlanamaz. Çünkü bunların kişiden kişiye değişen, göreceli bir yanı vardır.

Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi kanı niteliği taşımaz?

A) Noktalama işaretleri kimi zaman bir cümlenin anlamını değiştirebilmektedir.

B) Futbol, seyirciyi sürekli bir gerilim içinde tutan bir spor dalıdır.

C) İstanbul, konumu ve doğal güzellikleri bakımından sevilen şehirlerimizdendir.

D) Görünümü ve insanlar üzerindeki etkisi bakımından en sevimli mevsim ilkbahardır.

E) Orta Anadolu türkülerinin insanı derinden etkileyen bir tarafı var.15- (I) Almanların bir atasözü diyor ki: “Bir ulusun değerini atasözleriyle ölçün.”

(II) Böyle bir ölçü kullanırsak, göğsümüz haklı olarak kabarır.

(III) Aklımızın ve gönlümüzün özlü gerçeklerini imbiklerden geçirerek atasözlerine koymuşuz damla damla.

(IV) Bu damlalar, zor anlarımızda bir pınar gibi yetişmiş bizlere.

(V) Biz atasözleri zengin, kıvrak ve derin olan milletlerdeniz.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse paragrafın akışı daha uygun olur?

A) I. cümle V. cümleden sonra gelmeli

B) V. cümle II. cümleden sonra gelmeli

C) II. cümle V. cümleden sonra gelmeli

D) III. cümle I. cümleden önce gelmeli

E) IV. cümle III. cümleden önce gelmeli16- Dağlarca’nın bir savı var. Geçende tartıştık da bunu kendisiyle. İstiyor ki, belli bir dönemindeki şiirlerine Türkçe, öz Türkçe olmayan tek sözcük girmesin. ...

Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle devam ederse, yazarın şiirde “sözcük ayrımcılığına” karşı olduğu anlaşılır?

A) Ama konu şiir olunca her istediğimizi yapamıyoruz ki.

B) Bugünün kulağına hitap etmek, bugünün sözcüklerini kullanmakla mümkündür.

C) Ancak şiir, sözcüklerle oynama sanatıdır.

D) Bana şiiri sınırlamak gibi geliyor bu.

E) Bunu ancak çocuklar için yazdığı şiirlerde uygulayabilir.17- (I) Hem Ahmet Haşim hem Yahya Kemal, şiir konusunda son derece inançlı, titiz, güvenli ve ödünsüzdürler. (II) İkisi de eserlerini satır satır savunur, eleştiriye hak tanımaz, yalnız kendilerini onaylayan hayranlarının beğenilerine inanırlar. (III) Birinin Galatasaray’ı bitirdikten hemen sonra başlayan küçük memurluk hayatı ölümüne kadar sürer. (IV) Haşim, kendisini olduğundan çirkin gören bir iç düğümüyle yaralıdır. (V) Yahya Kemal ise sağlam ve dayanıklıdır, kendine güveni tamdır. (VI) Nicedir şiirimiz, Haşim’in imge yüklü, belirsiz, çağrışım karışıklığıyla kapalı dünyasından esinleniyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi I. cümlede öne sürülen görüşü örneklendirmektedir?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.18- (I) Bu şiirde dikkat çeken bir başka özellik de, vezin ve kafiyeler. (II) Belki bin yıldır şiir deyince ölçülü, kafiyeli yazıları aklına getiren insanlara bu tarzı benimsetmek az şey mi? (III) Biz bile, ölçüsüz şiiri kabullenmek için kaç gömlek eskittik. (IV) Şiir baştan aşağı deyimlerle örülmüş. (V) Bu şiirde okumamış insanlara yeni fikirler aktarmak düşüncesi de yok denebilir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi, sözü edilen şiir hakkında bir beğeni içermektedir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.19- “Bir gün insan ‘virgül’ü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Bir başka gün ‘ünlem’ işaretini kaybetti. Alçak bir sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Artık hiçbir şeye ne kızıyor ne de seviniyordu. Bir süre sonra ‘soru işareti’ni kaybetti ve soru soramaz oldu. Hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu artık. Sonra ‘iki nokta üst üste’ işaretini kaybetti ve davranışlarının nedenlerini başkalarına açıklamaz oldu. Ömrünün sonuna doğru, elinde yalnız ‘tırnak işareti’ kalmıştı; kendisine özgü tek düşüncesi yoktu. Son noktaya geldiğinde düşünmeyi ve konuşmayı unutmuştu.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanoğlu her zaman kendisi için çok önemli olan şeylerin farkına varamaz.

B) İnsan, hayatı boyunca hep bir şeyleri kaybetmiş ve bunlar için üzülmüştür.

C) Her dilin kendine özgü noktalama ve anlatım özellikleri vardır.

D) Noktalama işaretleri, insanın değişik duygularının ve tavırlarının karşılığıdır.

E) İnsanlar bütün duygularını sadece noktalama işaretleri ile anlatırlar.20- ( ) Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda ( )

Ziraatçi sayar ( )

( ) Yulaf, pancar, zerzevat, tütün ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (“), (“), (.), (—), (.)

B) (—), (?), (.), (—), (.)

C) (—), (!), (;), (—), (!)

D) (“), (“), :)), (—), (...)

E) (—), (?), :)), (—), (...)21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı

çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Takım son antrenmanına yarın çıkacakmış.

B) Piyesteki şövalye rolünü bana vermişler.

C) Sanatçının menajeri basın açıklaması yaptı.

D) Yazım klavuzu, sözcüklerin nasıl yazıldığını gösterir.

E) Acı haberi duyunca hepimiz şoke olduk.

22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir

yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Sanata ve sanatçıya gereken önem verilmiyor.

B) Resim yapmanın inceliklerini bilmiyenler ressam olamaz.

C) Küçüklere sanatın önemini kavratmalıyız.

D) Sanatın değerini ancak sanatseverler bilir.

E) Sanatçılar toplumların kültür seviyesini yükseltir.23- Bu noktalama işareti, birbirine bağlı

cümleleri ayırmak için kullanılır ( ) At ölür ( ) meydan kalır ( ) yiğit ölür ( ) şan kalır ( )


Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) :)), (,), (;), (,), (.)

B) (.), (,), (,), (,), (!)

C) :)), (,), (;), (,), (!)

D) (;), (,), (;), (,), (...)

E) (.), (,), (;), (,), (.)24- Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili

sözlerden hangisinin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Karanlıkta düşekalka ilerlemiş, yola çıkmıştık.

B) El ele vererek bu işin üstesinden geleceğiz.

C) Bırakın onu, herhangi bir insan bile bu işi yapabilir.

D) Odaya girdiğimde ilk dikkatimi çeken şey, darmadağınık bir kitaplık oldu.

E) “Bu gördüklerimizden sonra halimize şükretmeliyiz.” diyordu.25- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir

anlatım bozukluğu vardır?

A) Toplantıya katılabileceğimden emin değilim.

B) Dişlerini, yatmadan önce iyice fırçalamalısın.

C) Konuşmasıyla herkesi etkilemiş, adeta büyülemişti.

D) Çorbaya biraz tuz atmadan ısıtma sakın!

E) Uzay hakkında bilinenler, bilim tarihinde yeni buluşlara yol açmıştır.

26- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam bulanıklığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sanatçı, bu yapıtında yerellikten yola çıkarak evrenselliğe ulaşabilen bir yazar olma özelliğini korumuştur.

B) Bu roman, birçok yönüyle sanatçının öteki romanlarından oldukça farklı özellikler taşıyor.

C) Bu romanın kahramanı, gelişme çağında kentli ailelerin yanına evlatlık verilen bir köylü kızıdır.

D) Bu romanda yazar, bir köylü kızının konuşmasını, yaşayışını doğallığı bozmadan veriyor.

E) Sanatçı bu romanda, kadın-erkek problemi üzerinde durmuştur.27- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir

anlatım bozukluğu vardır?

A) Konuşmasını biliyorsan konuş, ilham alsınlar; konuşmasını bilmiyorsan sus, adam sansınlar.

B) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

C) Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz.

D) Ac tavuk, kendini buğday ambarında görür.

E) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.28- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

farklı türde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yıllarca yurt dışında öğretim gördükten sonra, memleketine dönmeye karar verdi.

B) Çok çalışmasına karşılık başarılı olamadı.

C) Mutluluk başka bir deyimle, hayattan zevk almasını bilmektir.

D) Düşüncelerine katılmam mümkün değil.

E) Bahçesine çeşit çeşit fidanlar ekmiş, orayı cennet gibi yapmıştı.29- “yoğun çalışmalar sonunda bugün enkaz

altında kalan insanlara ulaşıldı.”

Yukarıdaki cümlede bulunan anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Hasta olmana hiç şaşırmadım desem, yeridir.

B) Bu yıl festivalde iki ödüllü filme yer verilmiş.

C) Araba kullanmasını bilmiyor bu adam.

D) Burada park yapmanın yasak olduğunu söylemediler mi size?

E) Ben bu şiiri senden çok seviyorum.30- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir

anlatım bozukluğu vardır?

A) Bahçemizin bir köşesinde ufak bir tel kümes vardı.

B) Şiir, özellikle gençler arasında çok sevilen bir edebiyat türüdür.

C) Cep telefonları, dikkatsiz kullanıldığında sağlığımıza zarar verebilir.

D) İlk tanıştığımız yeri hatırlıyor musun?

E) Bu yıl buğday üretiminde büyük bir artış bekleniyor.

 

co1era

Özel Üye
Katılım
2 Ocak 2008
Mesajlar
311
Tepkime puanı
0
Puanları
0
cevaplar
1. D -
2. E -
3. B -
4. B -
5. B -
6. C -
7. E -
8. E -
9. D -
10. A -
11. A -
12. C -
13. C -
14. A -
15. B -
16. D -
17. A -
18. B -
19. D -
20. E -
21. D -
22. B -
23. A -
24. A -
25. D -
26. C -
27. A -
28. D -
29. B -
30. D
 

güldeste

Yeni Üye
Katılım
29 Ağu 2008
Mesajlar
427
Tepkime puanı
5
Puanları
0
Şehir:
Ordu
paylaşım için teşekkürler emeğinize sağlık...altı çizili sözcükleri görebilseydik daha iyi olacaktı.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,378
Mesajlar
134,264
Kullanıcılar
90,663
Son üye
senemozer
Üst