Türkiye Ekonomisi Alıştırma Soruları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,041
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
TÜRKİYE EKONOMİSİ ALIŞTIRMA SORULARI

1. Osmanlı devletinin kendi gümrükleri ve dış ticareti üzerinde kısmi bir kontrol yetkisi olmasına rağmen bu dönemde denetimi yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Osmanlı bankası
B) Duyunu-u umumiye idaresi
C) Sanayi ve maadin bankası
D) NATO
E) EFTA
Cevap: B

2. Aşağıdakilerden hangisi 1914 yılında Osmanlıda kurulan,savaş sırasında döviz alım satımını düzenlemekle görevlendirilmiş idaredir?

A)
Duyun-u umumiye
B) Döviz komisyonu
C) Darülfünün
D) Darülaceze
E) Para komisyonu
Cevap: B

3. Uluslar arası ödemeler genelde aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmektedir?

A)
Efektif döviz
B) Kaydi para
C) Çek
D) Senet
E) Altın
Cevap: B

4. Günümüzde aşağıdaki paralardan hangisi konvertibl değildir?

A)
ABD doları
B) İngiliz sterlini
C) Bulgar levası
D) Japon yeni
E) İşviçre frangı
Cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi konvertibl para rejiminde döviz olarak kabul edilmez?

A)
Çek
B) Hisse senedi
C) Tahvil
D) Hazine bonoları
E) Altın
Cevap: E

6. Uluslar arası ödemelerde transfer emri veren bir bankanın muhabir banka nezdinde transferlerin yapılması için yeterli miktarda döviz hesabı bulunması gerekir. Yabancı ülkeden yapılacak olan ödemenin döviz karşılığı olan döviz aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Efektif
B) Kuvertür
C) Konvertibl
D) Parite
E) Para
Cevap: B

7. Döviz borsalarında yapılan alış ve satışlarda ortaya çıkan döviz fiyatları aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Efektif
B) Cari kur
C) Sabit kur
D) Dalgalı kur
E) Nominal kur
Cevap: B

8. Ulusal para biriminin yabancı ülke parasıyla ifade edilmesi aşağıdaki döviz fiyatı belirleme usullerinden hangisi ifade etmektedir?

A)
Serten
B) Enserten
C) Kambiyo
D) Parite
E) Arbitaj
Cevap: A

9. Yabancı para biriminin,ulusal para ile gösterildiği usul aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Serten
B) Erserten
C) Kambiyo
D) Parite
E) Arbitaj
Cevap: B

10. Paris ve Türkiye döviz borsasında döviz fiyatının belirlemesinde aşağıdaki usullerden hangisi uygulanmaktadır?

A)
Serten
B) Enserten
C) Kambiyo
D) Parite
E) Arbitaj
Cevap: B

11. Türkiye cumhuriyetinde 16 mayıs 1929 tarihli menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu,döviz spekülasyonunu önlemek,döviz alım satım işlemlerini düzenlemek ve sınırlandırmak konularında aşağıdaki kuruluşlardan hangisi yetki verilmiştir?

A)
Hazine müsteşarlığı
B) TCMB
C) Dış ticaret bakanlığı
D) Maliye bakanlığı
E) Başbakanlık
Cevap: D

12. Türkiye aşağıdaki tarihlerden hangisinde IMF ana sözleşmesini onaylamıştır?

A)
12 ekim 1955
B) 18 eylül 1961
C) 4 şubat 1978
D) 19 aralık 1946
E) 1 ocak 1996
Cevap: D

13. Geniş ve mutlak anlamda,bir ülkede yerleşik olan ve olmayan gerçek ve tüzel kişilerin,o ülkenin parası veya diğer yabancı paralar ile olan alacaklarını serbest bir şekilde iktisap etmesi ve diğer yabancı paralar ile değiştirilmesi IMF ye göre aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Setren
B) Enserten
C) Kambiyo
D) Konvertibilite
E) Arbitaj
Cevap: D

14. Türk parasının yasal konvertibiliyete geçmesi için gerekli yasal çerçeve büyük ölçüde aşağıdaki hangi yasa ile sağlanmıştır?

A)
12 sayılı karar
B) 17 sayılı karar
C) 28 sayılı karar
D) 32 sayılı karar
E) IMF ana sözleşmesi
Cevap: D

15. Türkiye cumhuriyetinin 1929 yılında dış ticaret açığı kaç milyon TL gerçekleştirilmiştir?

A)
55
B) 78
C) 94
D) 101
E) 121
Cevap: D

16. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında yaşananlardan biri değildir?

A)
Döviz kurlarında sabitlik söz konusudur
B) Dış ticaret açığı 101 milyon TL dir
C) Hükümetin elinde altın ve gümüş stoku vardır
D) Döviz fiyatları,arz ve talep dalgalanmalarına bırakılmıştır
E) Fiyatlar yükseldiğinde,açık piyasa işlemleriyle piyasaya müdahele edilen bir döviz denkleştirme donu vardır
Cevap: A

17. Türkiyede 1929 yılında dış ekonomik şartlarda meydana gelen gelişmelere paralel olarak TL nin değeri hızla düşmüş,ithalat artmıştır. Bu gelişmenin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
IMF ile yapılan stand-by anlaşması
B) 24 ocak kararlarının yürürlüğe konması
C) İthalat kotalarının arttırılması
D) Lozan ın ticari hükümlerin sona ermesi
E) Erken yapılan seçimler
Cevap: D

18. Cumhuriyetin ilk yıllarında merkez bankası görevini aşağıdaki kuruluşlardan hangisi yerine getirmekteydi?

A)
Maliye bakanlığı
B) Osmanlı bankası
C) Sanayi ve maadin bankası
D) Ziraat bankası
E) Başbakanlık
Cevap: B

19. 1930 yılından itibaren döviz kontrol rejimi ile birlikte müdahaleci ve korumacı politikalara ağırlık verilmiş ve bunun sonucunda aşağıdaki yıllardan hangisinde Türkiye dış ticaret fazlası vermiştir?

A)
1931
B) 1935
C) 1938
D) 1940
E) 1945
Cevap: C

20. Aşağıdakilerden hangisi türkiyede II. Dünya savaşının başlamasıyla yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A)
Döviz kontrol rejimi uygulaması dahada sıklaşmıştır
B) Bütçe açık vermiştir
C) Cari giderleri karşılamak için merkez bankası emisyona girmiştir
D) TL’nin iç değeri hızla düşmeye başlamıştır
E) TL’nin dış değeri hızla düşmeye başlamıştır
Cevap: E

21. Bretton Woods sistemi aşağıdaki hangi tarihe kadar sürmüştür?

A)
12 ekim 1978
B) 18 eylül 1980
C) 14 mayıs 1929
D) 15 ağustos 1971
E) 12 eylül 1999
Cevap: D

22. Uslular arası para konularını düzenleme görevini uluslar arası para fonuna verilmesini sağlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Porsmouth anlaşması
B) Londra anlaşması
C) Bretton wood anlaşması
D) Smithsonian anlaşması
E) Bussiere-donise anlaşması
Cevap: C

23. II. Dünya savaşı devam ederken 1944 tarihinde düzenlenen aşağıdaki hangi konferansla uluslar arası para sisteminin esasları kabul edilmiştir?

A)
Porsmouth anlaşması
B) Londra anlaşması
C) Bretton wood anlaşması
D) Smithsonian anlaşması
E) Bussiere-donise anlaşması
Cevap: C

24. Aşağıdaki hangi anlaşma ile 1 ons altın=38 dolar fiyatına çıkıncaya kadar dolar/altın paritesi 37 yıl boyunca sabit kalmıştır?

A)
Porsmouth anlaşması
B) Londra anlaşması
C) Bretton wood anlaşması
D) Smithsonian anlaşması
E) Bussiere-donise anlaşması
Cevap: D

25. Türkiyede sabit döviz kuru politikasıyla genişleyen döviz talebi ve enflasyon aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmamıştır?

A)
Serbest döviz piyasasının oluşmasına
B) Katkı kur uygulamasına
C) Üretim kapasitesinde eksik kullanıma
D) Döviz rezervlerinin çoğalmasına
Cevap: E

26. Devlet planlama teşkilatı aşağıdaki tarihlerden hangisinde kurulmuştur?

A)
1930
B) 1941
C) 1960
D) 1980
E) 1985
Cevap: C

27. 1973’te bretton woods sisteminin yıkılışına kadar sıkı bir döviz kontrol rejimi uygulayan Türkiye,1973 lerden sonra aşağıdaki kur sistemlerinden hangisi geçmiştir?

A)
Serbest kur sistemi
B) Sabit kur sistemi
C) Daraltıcı kur sistemi
D) Çapraz kur sistemi
E) Azaltıcı kur sistemi
Cevap: A

28. Türkiyede içe dönük sanayileşme ve kısıtlayıcı dış ticaret politikalarını bırakarak, ihracatı teşvik,ithalatı serbestleştiren yeni politikalarını aşağıdaki hangi kararla uygulamaya sokmuştur?

A)
24 ocak 1980 kararları
B) 27 mayıs 1960 ihtilali
C) 4 ağustos 1958 kararları
D) 19 aralık 1946 IMF ana sözleşmesi
E) 12 eylül 1980 ihtilali
Cevap: A

29. 1 mayıs 1981 yılından sonra yayınlanan teblig ile Tl ile yabancı paralar arasındaki pariteyi,uluslar arası piyasalar ve ekonomideki gelişmeleri esas alarak belirlemeye yetkili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Maliye bakanlığı
B) Merkez bankası
C) Hazine müsteşarlığı
D) Başbakanlık
E) Bakanlık kurulu
Cevap: B

30. IMF ile yağılan destekleme ve düzenleme anlaşmasına göre enflasyonun kontol altına alınıp kademeli olarak düşürülmesi amacıyla döviz kurunda aşağıdaki sistemlerde hangisine geçilmiştir?

A)
Nominal çapa
B) Sürünen parite
C) Altın standardı
D) Esnek kur
E) Dalgalı kur
Cevap: A


31. I. Serbest döviz piyasasından döviz arz ve talebini yansıttığı zaman
II. reel ulusal gelir büyüme hızlarını yansıttığı zaman
III. cari kur ile TL nin dış piyasalarındaki değeri arasındaki farklılıkları giderdiği zaman
IV. amaçlanan kalkınma hızını ve ekonomideki optimum kaynak dağılımını sağladığı zaman
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri döviz kurlarının gerçekçi bir nitelik taşıdığını ifade etmektedir?

A) I veII
B) II ve III
C) I,II ve III
D) II,III ve IV
E) I,II,III ve IV
Cevap: E

32. Aşağıdakilerden hangisi IMF ile yapılan destekleme düzenlemesi (stand-by) ın getirdiği düzenlemelerden değildir?

A)
Enflasyonun kur,maliye,para ve gelir politikalarının eş güdümlü uygulanması
B) Reel faiz oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi
C) Ekonominin büyüme potansiyelinin arttırılması
D) Kaynakların daha etkin kullanılması
E) Sabit döviz kuru uygulaması
Cevap: E

33. Bir ülkenin aynı anda hem sabit kur rejimi,hem bağımsız para politikası hemde sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir piyasaya sahip olmamasının dayandığı hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Kur rejimi hipotezi
B) Sermaye hareketleri hipotezi
C) İmkansız üçleme hipotezi
D) Genel denge hipotezi
E) Borç dinamikleri hipotezi
Cevap: C

34. aşağıdakilerden hangisi 2001 krizi sonrasında türkiyede uygulamaya konan politikalardan biri değildir?

A)
Türkiye ekonomisindeki çarpıklıkların giderilmesi
B) Finans sisteminin güçlendirilmesi
C) Bankacılık sektörünün yeniden düzenlenmesi
D) Uzun vadede fiyat istikrarının sağlanması
E) Kamu harcamalarının arttırılması
Cevap: E

35. Belirli ve homojen bir mal sepetinin yurt içi ve yurt dışındaki ortlama fiyatların aynı para cinsinden ifade edildiğinde birbirine eşit olmasına ne ad verilir?

A)
Satınalma gücü paritesi
B) Aktif kur politikası
C) VIX endeksi
D) AAE endeksi
E) Tek fiyat yasası
Cevap: A

36. Bir ülkede yerleşik olan veya olmayan gerçek ve tüzel kişilerin,o ülkenin parası veya diğer yabancı paralar ile olan alacaklarını serbest bir şekilde iktisat etmesi ve diğer yabancı paralar ile değiştirmesine ne ad verilir?

A)
Tam konvertibilite
B) Serten konvertibilite
C) Enserten konvertibilite
D) SDR
E) VIX
Cevap: A

37. Konvertible para rejiminde aşağıdakilerden hangisi döviz olarak kabul edilmez?

A)
Emre yazılı senet
B) Hazine bonoları
C) Çek
D) Tahvil
E) Arbitaj
Cevap: E


38. 1939-1945 yılları arasında gerçekleşen uygulamalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
İthalat
B) İhracatta prim uygulanmıştır
C) Savaşın tüm ekonomik olumsuz etkileri yaşanmıştır
D) İhracat gelişememiştir
E) Develüasyon
Cevap: E

39. 80 li yıllara kadar uygulanacak yeni bir dış ticaret rejiminin yürürlüğe konulması aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir?

A)
27 mayıs 1960
B) 4 ağustos 1958 kararları
C) 24 ocak 1980 kararları
D) 12 eylül 1980 ihtilali
E) 19 aralık 1946 IMF ana sözleşmesi
Cevap: B

40. Aşağıdakilerden hangisi 1929 yılında dış ekonomik şartlarda meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A)
Dünya ekonomisi büyük bir krize girmiştir
B) Hiperenflasyon ortaya çıkmıştır
C) Tl nin değeri hızla düşmüştür
D) İşsizlik artmıştır
E) Dış ticaret açıkları artmıştır
Cevap: E

41. Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından itibaren izlenen müdahaleci ve korumacı politikalar sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden değildir?

A)
Dış ticaret 1938 yılında fazla vermiştir
B) Altın ve döviz rezervleri artmıştır
C) TL nin değerinde gerileme yerine değer kazanma sağlanmıştır
D) Cari giderleri finanse etmek için merkez bankası emisyona gitmiştir
E) TL nin iç değeri hızla artmaya başlamıştır
Cevap:D


42. Uluslar arası para konuları düzenleme görevini uluslar arası para fonuna verilmesini sağlayan bretton woods anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

A)
1944
B) 1948
C) 1950
D) 1952
E) 1955
Cevap: A

43. Aşağıdakilerden hangisi 4 ağustos 1958 kararları ile alınan hükümlerden biri değildir?

A)
Para arzı ve bütçe giderlerinin kısılması
B) İthalata sınırlamalar getirilmesi
C) KİT ürünlerine zaman yapılması
D) Banka kredilerinin dondurulması
E) 1980 li yıllara kadar uygulanacak yeni bir dış ticaret rejiminin uygulanması
Cevap: B

44. Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında yürürlüğe konan enflasyon hedefi programının amaçları arasında yer almaz?

A)
Sıkı maliye politikası uygulanarak dış fazlanın arttırılması
B) Yapısal reformların gerçekleştirlmesi
C) Özelleştirilmelerin hızlandırılması
D) Faiz oranlarının hızla yükseltilmesi
E) Enflasyon düşmesine odaklı para ve kur politikasının uygulanması
Cevap: D

45. Aşağıdakilerden hangisi 5 nisan 1994 ekonomik istikrar kararları çerçevesinde döviz kurlarını serbestçe belirlediği kurumlardan biri değildir?

A)
Bankalar
B) Yetkili müesseseler
C) Özel finans kurumları
D) PTT
E) Yatırım fonları
Cevap: E


46. I. Döviz kuru istikrarı
II. faiz politikası
III. sermaye hareketlerinin serbesti

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri imkansız üçleme kavramı hipotezine göre hedeflerden biridir?

A)
Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III
Cevap: E

47. Aşağıdakilerden hangisi 10 ağustos 1970 tarihinde gerçekleşen cumhuriyet tarihimizin üçüncü büyük devalüasyonun sonuçlarından biri değildir?

A)
İhracat artmıştır
B) Cari işlemler açığı daralmıştır
C) 1973 yılında ödemeler dengesi ilk defa fazla vermiştir
D) İthalat artmıştır
E) Rezervler 2 milyar doları aşmıştır
Cevap: D


Sınavlarda Hepinize Başarılar Diliyoruz..
 

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,041
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
TÜRKİYE EKONOMİSİ 1

Soru 1:B
Aşağıdakilerden hangisi bor yataklarının olduğu bölgelere aittir?
A. ABD-Rusya
B. Türkiye-Rusya-ABD
C. Rusya-Avrupa-Türkiye
D. Asya-Türkiye
E. Avrupa-Rusya-Orta Doğu

Soru 2:C
Aşağıdaki madenlerden hangisi Türkiye’de çıkarılmaz?
A. Taşkömürü
B. Petrol
C. Altın
D. Linyit
E. Doğal Gaz

Soru 3:C
Hane halkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumu ne olarak adlandırılır?
A. Geçici yoksulluk
B. Göreli (nispi) yoksulluk
C. Mutlak yoksulluk
D. Mevsimsel yoksulluk
E. Kalıcı yoksulluk

Soru 4:E

Milli gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliği göstermekte kullanılan grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Phillips eğrisi
B. Hubbert eğrisi
C. Bevridge eğrisi
D. Rahn eğrisi
E. Lorenz eğrisi

Soru 5:C

Borç yönetimi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Likidite dalgalanmalarını minimum seviyede etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır.
B. Borç yönetimi para politikalarını etkilemektedir.
C. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları maksimum seviyede etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır
D. Borç yükünün azaltılması temel amaçlarındandır.
E. Faiz oranlarını minimum düzeyde etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır.

Soru 6:A

“Ödenen vergiler/Milli gelir” şeklinde tanımlanan oranı ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A. Toplam vergi yükü
B. Vergi hasılatı
C. Vergi marjı
D. Net vergi yükü
E. Vergi yükü

Soru 7:D

Türkiye’de tarım arazilerine ilişkin en önemli sorun aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A. Tarım arazilerinde üretilen ürünlerin yarattığı katma değerin düşük olması
B. Tarım arazilerinde verimliliğin düşük olması
C. Tarım arazilerinde mevsimlik işçinin az olması
D. Tarım arazilerinin küçük birimlerden oluşması ve aşırı parçalılık durumu
E. Tarım arazilerinin çok büyük ve bölünemeyen arazilerden oluşması

Soru 8:B
2010 yılı itibariyle tarım sektörünün Türkiye GSYH’sı içindeki payı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A. %5.9
B. %8,4
C. %3.4
D. %6.8
E. %7.9

Soru 9:D
Aşağıdakilerden hangisi yirmiler grubuna üye değildir?
A. Hollanda
B. Meksika
C. Rusya
D. İran
E. Türkiye

Soru 10:E
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye ekonomisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. İstanbul ve Ankara’da karne uygulamasına başvurulmuştur.
B. Artan kamu harcamaları Merkez Bankası kaynakları ile finanse edilmiştir.
C. Milli Müdafaa Kanunu ile üretim belirlenmeye çalışılmıştır.
D. Hazırda ordu bekletilmesi kamu harcamalarını artırmıştır.
E. Ekonomik aktiviteyi artırmak için vergi indirimleri yapılmıştır.

Soru 11:B
Dünya Ticaret Örgütü (WTO), hizmetler sektöründe yer alan ekonomik faaliyetleri kaç başlık altında ele almıştır?
A. 14
B. 12
C. 8
D. 10
E. 15

Soru 12:C
Aşağıdaki AB ülkelerinde hangisi kara yolu yoğunluğu bakımından diğerlerinin önünde yer almaktadır?
A. Belçika
B. Avusturya
C. Çek Cumhuriyeti
D. Almanya
E. Fransa

Soru 13:D
Marshall Planı kapsamında sağlanan mali yardımların, genişleyen tarım alanlarına yönlendirilmesi ve dış ticarette serbestleşmeye gidilmesi aşağıda verilen hangi istikrar kararları çerçevesinde gerçekleşmiştir?
A. 5 Nisan 1994
B. 10 Ağustos 1970
C. 24 Ocak 1980
D. 4 Ağustos 1958
E. 1 Kasım 2001

Soru 14:D
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görevlerinden biridir?
A. Mevduatları sigorta etmek
B. Konut kredisi faizlerini belirlemek
C. Bankaların şube açmasına izin vermek
D. Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek
E. Bankaları teftiş etmek ve usulsüz çalışanların faaliyetine son vermek

Soru 15:C
Aşağıdakilerden hangisi son dönemde Türkiye’nin ihracat kalemlerinde en fazla yere tutan kalemlerden biridir?
A. Sebze, meyve, bitki parçaları vd.
B. Mobilyalar, aydınlatmalar vd.
C. Motorlu kara taşıtları vd.
D. Metal cevherleri, cüruf ve kül
E. Halılar

Soru 16:B
2011 yılı için, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde kaç olarak gerçekleştiği görülmektedir?
A. 70
B. 56
C. 50
D. 25
E. 39

Soru 17:A
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün işlevleri arasında yer almaz?
A. Tarım içi sektörlerde üretilen mallara arz yaratmak
B. İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak
C. Sanayi sektörüne ham madde sağlamak
D. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak
E. Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak

Soru 18:A
I. 1927 yılından bu yana nüfus miktarı hep artmıştır.
II. Şehirde yaşayan nüfus miktarı artan bir trend izlemektedir.
III. 2000-2011 arasında 0-14 yaş grubunun oranı giderek azalmıştır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’de nüfusa ilişkin doğru bilgilerdir?
A. I, II ve III
B. Yalnız I
C. I ve II
D. II ve III
E. Yalnız II

Soru 19:D
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin yapısal olarak diğer ürünlerden farklılaştığı noktalardan biri değildir?
A. Az sayıda hizmet işleminin niteliği tüketicilerin hizmetin sunulduğu yere gitmesini gerektirmektedir.
B. Hizmetler sektörü sadece ulusal düzenlemelerle korunmaktadır.
C. Hizmetler maddi değildir, bu yüzden somut bir karşılıkları bulunmaz.
D. Hizmetler sektörü uluslararası kuruluşlar tarafından hiçbir düzenlemeye tabi değildir.
E. Hizmetlerin stoklanması mümkün değildir.

Soru 20:E
Aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi hizmetler sektörü içerisinde yer almaz?
A. Kişisel hizmetler
B. Teşebbüs hizmetleri
C. Genel kamu hizmetleri
D. Hükümet hizmetleri
E. Tarımsal faaliyetler


Sınavlarda Hepinize Başarılar Diliyoruz..
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Son mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
17,407
Mesajlar
134,301
Kullanıcılar
90,691
Son üye
Aycan
Üst