UYAP 1-5 Üniteler Arası Çalışma Soruları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,015
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
UYAP 1-5 Üniteler Arası Çalışma Soruları

1:Dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılan ekran hangisidir?
=DOSYA EVRAK LİSTESİ

2:Hangisi tutuklu kayıt numarasının dosya açılış nedeninin cevaevine giriş tarihinin belirlendiği ekrandır?
=İNFAZ DOSYASI AÇMA

3:Hangiis hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen içtima kararlarının sonuçlandırılması için girilen bilgilerin bulunduğu ekrandır?
=İÇTİMANIN ÇÖZÜLMESİ KARARI

4:Üst arama bilgileri ekranı hangi işlem modülünde yer almaktadır?
=GİRİŞ İŞLEMLERİ

5:Tutuklanarak yada hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan yada başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu kuruma girişi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül hangisidir?
=GİRİŞ İŞLEMLERİ

6:Ekranlardan hangisi mahkeme kararları kapsamında yer almaktadır?
=İNFAZ DURUMU TAKİP BİLGİLERİ

7:Çıkış işlemleri modülünün kapsadığı kaç ekran çeşidi vardır?
=5

8:Cezaevinde bulunan bazı hükümlü ve tutukluların çeşitli sebeplerle başka cezaevlerine nakledilmelerini sağlamak için nakil talebinin kaydedildiği ve bildirim evrakının hazırlandığı ekran hangisidir?
=TOPLU DAĞITIM İLE NAKİL TALEBİ

9:Sağlık nedenli sevk talebi işlem modüllerinden hangisini kapsamaktadır?
=SÜRELİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

10:Süreli dönüş işlemleri modülünün kapsadığı kaç ekran çeşidi vardır?
=2

11:Açık cezaevi yada ıslahevinde bulunan hükümlülerin cezaevi dışında çalışmak üzere cezaevinden çıkışı ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekran hangisidir?
=DIŞ GÖREV NEDENLİ ÇIKIŞ

12:Mahkemelerden gelen kararları görmek ve ilgili metin alanlarına bilgi aktarmak için kullanılan ekran hangisidir?
=MAHKEME KARARI SEÇME

13:Vadeli ve vadesi hesapların yatırıldığı banka ve banka hesap bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=BANKA HESAP TANIMLARI

14:Firar teşebbüs bilgileri ekranı işlem modüllerindne hangisinin kapsamındadır?
=ÇIKIŞ BİRİMLERİ

15:Cezaevinde bulunan tutuklu /hükümlü üzerinde bulundurabileceği eşyaların miktarlarının girildiği ekran hangi işlem modülünün kapsamındadır?
=EMANET İŞLEMLERİ

16:Hangisi tanımlanmış olan vardiya ve vardiya gruplarının ve aylık nöbet çizelgesinin hazırlandığı ekrandır?
=VARDİYA PROGRAMI

17:F tipi cezaevi sayım bilgileri ekranıişlem modüllerinden hangisinin kapsamında yer alır?
=CEZAEVİ TAKİP İŞLEMLERİ

18:Sohbet amaçlı toplantıya katılımın değerlendirilmesi ekranı modüllerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?
=KURUL KARARLARI İŞLEMİ

19:Tanımlanan faliyetlere katılacak olan tutuklu/hükümlülerin belirlenmesi ve faliyetlerin takibinin yapıldığı ekran hangisidir?
=ORTAK KULLANIM ALANLARI FALİYET PROGRAMI

20:Muayene işlemleri modülü kapsamında yer alan kaç ekran vardır?
=5

21:Mükafatlandırma kararı ekranı işlem modülleirnden hangisinin kapsamında yer almaktadır?
=KURUL KARARLARI

22:Kapalı cezaevine iade kararı ekranı işlem modüllerinin hangisinin kapsamında yer alamz?
=KURUL KARARLARI

23:Vukuat bilgileri ekranı işlem modüllerinden hangiisinin kapsamındadır?
=CEZAEVİ TAKİP İŞLEMLERİ

24:Grup olarak tanımlanmış personelin bir vardiya ile ilişkilendirilerek görev yerlerinin belirlendiği ekran hangisidir?
=VARDİYA GÖREVLENDİRME

25:Tutuklu hükümlülerin hastaneye sevk edilmesi ve hastane bilgilerinin girdiği ekran hangisidir?
=HASTANE BİLGİLERİ

26:Tutuklu /hükümlünün yerleştirme karar bilgilerinin ve oda /koğuş bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=TUTUKLU/HÜKÜMLÜLERİN ODA/KOĞUŞ YERLEŞTİRLMESİ

27:Islahevlerinde bulunan hükümlü çocukların dışarıda çalışmalarına ilişkin olarak tanımlanmış olan iş yeri ile ilgili hükümlünün çalışma talebi bilgilerinin girildiği ve cezaevi yetkililerinin onay bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=DIŞ GÖREV ONAY TALEBİ BİLG,LERİ

28:Hangiis yayın takip işlemleri modülü ekranları arasında yer almaz?
=YASAKLI YAYINLAR LİSTESİ

29:Tutuklu/hükümlüye gelen yada tutuklu /hükümlünün göndermek istediği postaların takibi ve denetlenmesi ile ilgiliişlemlerin kaydının yapıldığı ekran hangisidir?
=MEKTUP İŞLEMLERİ

30:Avukat bilgilerinin girildiği ve görüşmek istediği tutuklu/hükümlü ile ilişkilendirilmesi bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=AVUKAT GÖRÜŞME İZİN FORMU

31:Cezaevleri allt sistemlerinde bulunan kullanıcı ara yüzlerindeki kodlu alanların tanımlanması işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan işlem modülü hangisidir?
=TANIMLAMALAR

32:Hangisi yayın takip işlemleri modülünün kapsadığı ekranlardan biridr?
=YAYIN DEĞERLENDİRME

33:Tutuklu hükümlüye ait ayyaınların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekran hangisidir?
=YAYIN DEĞERLERNDİRME

34:Disiplin kurulu mektup değerlendirme ekranı işlem modüllerinden hangisinde yer almaktadır?
=MEKTUP İŞLEMLERİ

35:Hangisi iş listesinden başlatılan ekranlar kapsamında yer alır?
=FİRAR BİLGİLERi

36:Hangisi dosya modülleirinin alt modülleri arasında yer alır?
=ÇALIŞILACAK TALİMATI SEÇME ALT MODÜLÜ

37:Tevzi ve vezne işlemlerinin birlikte yapıldığı birimlerde harç masraf işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra tevzi işleminin yapıldığı ekran hangisidir?
=TEK MAHKEMELİ TEVZİ İŞLEMİ

38:Hangisi dosya türü tahkim olan dosyaların ilgili birime aktarıldığı ekrandır
=HAKEM SIFATLI DOSYA AKTARMA

39:posta gönderilme bilgileri girişi ekranı modüllerin hangisinin kapsamındadır?
=TALİMAT MODÜLÜ

40:Hangisi talimat tekit yazısı yazılması işleminin yapıldığı ekrandır?
=TALİMAT AKIBETİNİN SORULMASI

41:Ekranlardan hangisi tevzi modülü kapsamında yer almaktadır?
=GÖREVSİZLİK/YETKİSİZLİK NEDENİ İLE GELEN DOSYALARIN TEVZİ EDİLMESİ

42:Gelen postaların sorgulanması ekranı modüllerden hangisinin kapsamındadır ?
=TEBLİGAT MODÜLÜ

43:İşlemi devam eden sisteme girilmemiş dosyaların sistem dahiline alınması ekranı hangisidir?
=DERDEST DOSYASININ GİRİLMESİ

44:Seri dava uygulamaları ekranı modüllerden hangisinin kapsamında yer alır?
=DOSYA MODÜLÜ

45:Sulh hukuk asliye hukuk mahkemeleri kaç ahkimlidir?
=1

46:Dava miktarının ıslah yoluyla değişiminden sonra davanın açılış harçlarına ek olarak yapılacak harçlandırma işlemlerinin yapıldığı ekran olan dava miktarının artırılması ekranı işlem modüllerinin hangisinin kapsamında yer alır?
=DAVA AÇIŞIL MODÜLÜ

47:Dava ile ilgili taraf için dosyada bulunan taşınmaz değerlerinin girildiği ekran hangisidir?
=TAŞINMAZ MAL GİRİŞİ

48:Davanın görülmesi sırasında kararı alınan veya farklı adli yargı çevresinden gelen esasa ilişkin olmayan işlerde gerçekleştirilen faliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül hangisidir?
=DEĞİŞİK İŞLER MODÜLÜ

49:Miras hesaplama ekranı işlem modülleirnin hangisi kapsamına girer?
=TEREKE İŞLEMLERİ MODÜLÜ

50:Yeni görev yeri atanması ekranı modüllerin hangisinde yer alır?
=GENEL İŞLEMLER MODÜLÜ

51:Dosyada yapılan tüm işlemlerin kim tarafından hangi tarihte yapıldığını yapılan işlemin ne olduğunu görüntülendiği dosya ile ilgili bilgi alma ekranı hangisidir?
=SAFAHAT BİLGİLERİ

52:Davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekran hangisidir?
=REDDİYAT VE İADE HESAPLAMA /TAHSİLATI

*İDDİANAME = Soruşturma evresınde toplanan delıllerın sucun ıslendıgı hususunda yeterlı suphe olusturulması halınde cumhurıyer savcısı tarafından kamu davası acılmasını saglayan işlemdir.

*Durusma sırasında hakımın bır sonrakı durusma ıcın hazırlanmasını ıstedıgı bılgı ve belgelerın hazırlanıp kaydedıldıgı ekran= DAVA TENSIP ZAPTININ HAZIRLANMASI.

*TEVZI MODULU= Hazırlık dosyalarının, sorusturulmak uzere savcı veya burolara dagıtılması ıslemlerını ve savcı tarafından hazırlanan kararların goruldusunun yapılarak mahkemelere dagıtılması işlemlerını kapsayan moduldür.

*MUHABERE MODULUNDE BULUNAN EKRANLAR;
1) Savcılık muhabere kaydı goruntuleme
2) Zimmet/posta zimmet defteri hazırlama
3) Savcılık muhabere dosya ilişkilendirme
4) muhabere defteri hazırlama

*KARAR MODULUNDEKI EKRANLAR;
1) İddianame bılgılerının kaydedılmesı
2) Gorevsızlık kararı işlemlerı
3) Yetkısızlık kararı işlemleri
4)ek takipsizlik kararı bılgılerının işlemleri

*KARARLAR MODULU=Belirli bir buro ve savcıya tevzi edilmiş sorusturma dosyası ıcın savcı tarafından karar hazırlanması işlemlerının gerceklestırıldıgı moduldur

*CUMHURIYET BASSAVCILIGI ALT SISTEMI;
1)sorusturma işlemleri modulu
2)tevzi modulu
3)kararlar modulu
4) muhabere modulu
5)emanet islemleri modulu
6)yasa yolları ve esas işlemleri modulu
7)ilamat işlemleri modulu

*Sorusturma ıslemlerı modulunde Adli sistemde kayıtlı olan dosyayı bulmak,dosyadakı bılgılerı goruntulemek icin kulla...nılan
ekran=SORUSTURMA İSLEMLERİ GENEL SORGULAMA

*Savcı üzerine tevzi edilmiş kapalı ya da açık tüm dosya bilgilerine ulaşılan ekran = DÖNEMLIK İŞ CETVELİ

*Müşteki veya vekilleri tarafından savcılıga yapılan muracaatların kaydedilerek hazırlık sorusturmasının başlatılmasına ilişkin faaliyetlerı kapsayan alt modul =SORUSTURMA ACMA
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,355
Mesajlar
134,215
Kullanıcılar
90,605
Son üye
ÖMER123
Üst